Darowizna online

Prosimy o wpłatę

Szybki przelew PayU

Darowizna

PLN
PayU


Regulamin strony internetowej ‘www.batory100.lat’

I. Postanowienia ogólne.

1.    Niniejsza strona internetowa ‘www.batory100.lat’ jest prowadzona przez Zespół Szkół nr 66 w Warszawie, przy ul. Myśliwieckiej 6 (zwaną dalej „Szkołą”).

2.    Niniejsza strona internetowa zawiera informacje dotyczące obchodów rocznicy 100-lecia powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, w tym także w tym celu służy do dobrowolnej wymiany danych osobowych między Szkołą a użytkownikami, za ich zgodą.

3.    Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

4. Szkoła może zlecić, zaprojektowanie, hosting, zakup i utrzymanie domeny, prowadzenie strony podmiotowi trzeciemu.

II.    Prawa własności intelektualnej.

1.    Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Szkoły, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela
2.    Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

3.    Bez uprzedniej pisemnej zgody Szkoły, użytkownik strony nie może:
3.1.
wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
3.2.
modyfikować (części) niniejszej strony internetowej, ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

III.    Treść strony.

1.    Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacji o obchodach rocznicy 100-lecia Szkoły, w tym m.in. o wydarzeniach związanych z rocznicą, o przygotowaniu i organizacji obchodów, o dobrowolnej możliwości wymiany danych adresowych absolwentów Szkoły oraz o możliwości zaangażowania się w przygotowanie obchodów i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
2.    Treści zawarte na niniejszej stronie zostały zgromadzone z najwyższą możliwą starannością.

III.     Odpowiedzialność.
      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

IV.     Udostępnione informacje.

1.    Udostępnienie na stronie internetowej informacji, danych osobowych lub materiałów - Szkole, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody użytkowników strony na nieodpłatne wykorzystywanie przez Szkołę tych informacji, danych osobowych lub materiałów wedle uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób trzecich[m1].

2.    Szkoła nie prowadzi stałej kontroli niniejszej strony, w tym tych części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu Szkole. [m2]Szkoła zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

V.     Ochrona danych osobowych.

1.    Dane osobowe użytkownika (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail), które udostępniane będą Szkole za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, wykorzystywane będą wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem Szkole za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jakichkolwiek danych.

2.    W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI.     Pozostałe postanowienia.

1.    Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian Szkoła poinformuje na stronie internetowej: www.batory100.lat, z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2.    Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.