Miło nam poinformować, że obchody stulecia Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to wyróżnienie i powierzone nam zaufanie.

 

Ci którzy nie bywają w szkole nie wiedzą, że trwa generalny remont auli – który ma przywrócić jej wygląd z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Remont odbywa się oczywiście pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Dzięki środkom z miasta st. Warszawy oraz Ministerstwa Kultury wymienione zostały tynki, podłoga, zmieniona scena oraz zamontowany nowoczesny, wysokiej jakości system nagłośnienia. Wymienione zostały drzwi wejściowe. Jednak na tym skończyło się wspomaganie dla szkoły, a remont postępuje dalej etapami, ze środków wygospodarowanych przez szkołę. Dzięki środkom z 1% które pozostają w gestii rady rodziców, zamontowano sztukaterię wokół sceny, zaciemnienie i kotarę. W najbliższym czasie pokryjemy koszty malowania. Do zrobienia zostało jeszcze wiele: wymiana okien, wymiana drzwi bocznych i boazeria. Dlatego pamiętajcie w przyszłym roku o 1% - by można było na rocznicę zrobić jak najwięcej. Ponadto można ofiarować indywidualne wpłaty na konto Fundacji Społeczności Liceum Batorego.

Zachęcamy Was do przekazania 1% na rzecz szkoły. W ostatnich latach środki z 1% pomogły przeprowadzić wiele ważnych dla szkoły remontów. W tym roku Rada Rodziców, która jest dysponentem tych środków, postanowiła przeznaczyć je na sfinansowanie elementów remontu auli. Remont postępuje etapami, wymieniono już podłogi, frontowe drzwi oraz wyremontowano ściany, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.

Zbiórkę prowadzimy z pomocą  Harcerskiej Fundacji Turystycznej "Pomarańczarni", nr KRS 0000211613. Fundacja ta wspomaga 23WDH "Pamarańczarnia" oraz różnego rodzaju działania w Gimnazjum i Liceum. Jednym ze statutowych celów Fundacji jest remont zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz naszej szkoły należy w odpowiednie pola zeznania podatkowego wpisać:

• numer KRS OPP, czyli 0000211613

• kwotę jaką chcemy przekazać, ale nie większą niż 1% należnego podatku

• w rubryce "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" wpisujemy na co mają być przekazane pieniądze, czyli remont Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego - jest to bardzo ważne bo pozwala prawidłowo zaksięgować pieniądze przekazane z US.

W następnym polu można wyrazić zgodę na przesłanie przez US informacji do Fundacji identyfikujących podatnika (imię, nazwisko i adres). Jeżeli Państwo nie wyrazicie takiej zgody, do Fundacji zostaną przekazane informacje dotyczące Państwa decyzji odnośnie sposobu dysponowania przekazanymi pieniędzmi, tj. kwota i cel.

Mamy pierwszą prośbę do Was. Szkoła nie posiada zbioru aktualnych fotografii, które można było by wykorzystywać przy różnych okazjach. Posiadanie takiego zbioru byłoby też bardzo przydatne przy organizacji rocznicy. Dlatego zwracamy się do Was, z prośbą o pomoc. Nie trzeba być zawodowym fotografem, by zrobić dobre zdjęcia, jednak liczymy na profesjonalną jakość materiałów, wykonanych przynajmniej na zaawansowanym sprzęcie amatorskim – tak by można było potem swobodnie wykorzystać je w publikacjach.
Wiosna to pora roku, która sprzyja robieniu zdjęć plenerowych, a cała fasada szkoły jest po remoncie, który zakończył się w zeszłym roku. Liczymy na Waszą inwencję, ujęcia artystyczne, zdjęcia z drona, makro czy cokolwiek wymyślicie – jest mile widziane.
Oczywiście warunkiem jest przekazanie praw autorskich do wykorzystania zdjęć na rzecz szkoły.
W celu omówienia szczegółów proszę o kontakt przez formularz kontaktowy.

W imieniu komitetu organizacyjnego,
Grzegorz Napiórkowski

W dniu 24 listopada 2016 roku pod przewodnictwem pani dyrektor Barbary Kordas odbyło się pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego obchodów stulecia Gimnazjum i Liceum im Stefana Batorego w Warszawie. W skład komitetu weszli przedstawiciele grona pedagogicznego, dyrekcji, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, stowarzyszenia wychowanków oraz harcerskiej fundacji Pomarańczarni. Najważniejszym ustaleniem był wybór daty głównych obchodów - 28-30 września 2018 roku. W tych dniach odbędą się główne uroczystości na terenie szkoły oraz zjazd absolwentów. Ustalono również, że obchody rocznicy nie powinny się ograniczać tylko do tych  trzech dni, ale być rozłożone na różne wydarzenia w przeciągu całego 2018 roku. Podjęto decyzję o przygotowaniu strony internetowej poświęconej obchodom oraz rozpoczęciu zbierania danych kontaktowych absolwentów. Ustalono termin kolejnego spotkania komitetu organizacyjnego na styczeń 2017r.