Koleżanki i Koledzy Batoracy!

Wielkimi krokami zbliża się ważne święto naszej Szkoły – obchody stulecia działalności Liceum i Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Z tej okazji pragniemy po raz kolejny spotkać się w gronie Uczniów, Wychowanków i Profesorów w celu wspólnego świętowania, wspominania szkolnych lat, podsumowania działalności Batorego i Batoraków, a także planowania przyszłych przedsięwzięć. Już teraz warto zarezerwować ten czas: 28-30 września 2018 r.

Nie bez znaczenia jest związek stulecia Batorego ze stuleciem Polski Niepodległej. Od początku odzyskania niepodległości kształtowane są młode umysły przyczyniające się swą pracą do świetności naszego Kraju poprzez działalność w Polsce i za granicą. Wszechstronność i różnorodność dziedzin zainteresowań Absolwentów sprawia, że Batoracy są aktywni niemal na każdej płaszczyźnie życia społecznego i świata naukowego. Jest to bez wątpienia powód do dumy oraz zobowiązanie do dalszego dbania o dobre imię Szkoły.

W celu uświetnienia obchodów planowane są również dodatkowe wydarzenia w 2018 roku mające na celu m.in. umocnienie więzi miedzy Uczniami a Absolwentami. Tego typu relacje, będące źródłem satysfakcji dla obu zainteresowanych stron, często stanowią ogromne wsparcie dla młodszych Kolegów. Cenna wiedza i doświadczenie okazują się kopalnią motywacji i  inspiracji, a także pomagają w rozwianiu wątpliwości obecnych w życiu każdego młodego człowieka. Pielęgnowanie tej pięknej tradycji sprawia, że dbanie o rozwój młodszych pokoleń staje się naszym wspólnym dziełem, a także zachowaniem ciągłości wówczas, gdy naszymi Mentorami są i byli Batoracy. 

Gorąco zachęcamy do wprowadzenia swoich danych kontaktowych w sekcji „Zostaw kontakt”. Zostaną one wykorzystane w celach informacyjnych i organizacyjnych w związku z planowanymi uroczystościami.

Osoby chętne do pomocy w organizacji głównego wydarzenia oraz pokrewnych inicjatyw prosimy o informacje w polu „Czy możesz nam w czymś pomóc”, które znajduje się również w sekcji „Zostaw kontakt”.

Do zobaczenia w 2018!