Darowizna online

Prosimy o wpłatę

Szybki przelew PayU

Darowizna

PLN
PayU

Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie:
1.    Bieżącej działalności II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie i jego następców prawnych (ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa, NIP: 526-16-14-005, REGON: 000798848) („Liceum”);
2.    Wspierania uzdolnionych uczniów Liceum;
3.    Utrzymania nieruchomości i budynków, w których mieści się Liceum;
4.    Promowania Liceum, jego historii oraz działalności;
5.    Wzmacniania więzi pomiędzy obecnymi uczniami, absolwentami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi Liceum.

Informacja dla firm: darowiznę dokonaną na rzecz Fundacji mogą Państwo odliczyć od uzyskanego dochodu, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

Dane Fundacji Społeczności Liceum Batorego.

Strona fundacji

Statut fundacji